Porady

Uniwersalna instrukcja rozłożenia dmuchańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1)USUŃ ZABAWKĘ Z OPAKOWANIA, UŁÓŻ PRODUKT NA RÓWNEJ POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ
2 METRY OD JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW LUB PRZESZKÓD NP. OGRODZENIE, GARAŻ,
BUDYNKI, ZWISAJĄCE GAŁĘZIE, SZNURKI DO BIELIZNY CZY PRZEWODY ELEKTRYCZNE. UPEWNIJ
SIĘ, ŻE TEREN DOOKOŁA JEST BEZPIECZNY
2)SPRAWDŹ PODŁOŻE GDZIE ZABAWKA BĘDZIE ZAINSTALOWANA, UPEWNIJ SIĘ ,ŻE NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM OBRĘBIE ŻADNE OSTRE PRZEDMIOTY
3)NIE INSTALUJ ZABAWKI NA BETONIE, ASFALCIE ANI INNEJ TWARDEJ POWIERZCHNI
4)USTAW W MIEJSCU ODLEGŁYM OD UJŚCIA WODY I POTENCJALNYCH OGNISK POŻARU.
ROZŁÓŻ/ZAINSTALUJ JAK NAJBLIŻEJ PUNKTU ZASILANIA.
5)PO ROZCIĄGNIĘCIU RURKI DOPROWADZAJĄCEJ POWIETRZE, USTAW POMPĘ TUŻ PRZY WLOCIE
DO RURY, PRZEŁÓŻ SŁUPKI PODTRZYMUJĄCE POMPĘ PRZEZ OTWORY W PODSTAWIE POMPY I
PRZYMOCUJ STABILNIE DO PODŁOŻA- TRAWNIKA
6)PRZECIĄGNIJ KOŃCÓWKĘ RURY WOKÓŁ POMPY I ZABEZPIECZ CIASNO LINKA
7)RURA DOPROWADZAJĄCA POWIETRZE POWINNA BYĆ ROZŁOŻONA RÓWNOMIERNIE UNIKAJĄC
ZAGIĘĆ. W RAZIE POTRZEBY PRZESTAW POMPĘ TAK BY UŁATWIĆ NAPŁYW POWIETRZA
8)UPEWNIJ SIĘ ,ŻE PRZYCISK NA POMPIE ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI OFF- WYŁĄCZONE
9)PODŁĄCZ DO BEZPIECZNEGO ŹRÓDŁA PRĄDU. KABEL NIE POWINIEN PRZECHODZIĆ POD
DMUCHAŃCEM
10)ZACHOWAJ POMPĘ I WSZELKIE KABLE Z DALEKA OD WODY I WILGOCI
11)UPEWNIJ SIĘ , ŻE POMPA JEST WOLNA OD WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ ŻE W JEJ
POBLIŻU NIE MA PRZEDMIOTÓW ,KTÓRE MOGŁYBY ZAKŁÓCIĆ JEJ DZIAŁANIE. UPEWNIJ SIĘ , ŻE
JEST ZAINSTALOWANA STABILNIE ABY UNIKNĄĆ CHWIANIA. PRZESTAW WŁĄCZNIK NA POZYCJĘ
ON. CIĄGŁY NAPŁYW POWIETRZA MUSI BYĆ ZAPEWNIONY PRZEZ CAŁY CZAS UŻYTKOWANIA
ZABAWKI
12)NADMUCHANIE ZABAWKI POWINNO ZAJĄĆ NIECAŁĄ MINUTĘ
13) PALIKI PRZYTRZYMUJĄCE POWINNY ZOSTAĆ WBITE NA RÓWNI Z PODŁOŻEM LUB TU POD BY
UNIKNĄĆ POTYKANIA SIĘ

14)UPEWNIJ SIĘ , ŻE ZABAWKA JEST DOKŁADNIE I DO KOŃCA NAPOMPOWANA PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ZABAWY.
15)PRZECIEK POWIETRZA (PRZEZ SZWY) JEST POTRZEBNY GDYŻ ZABAWKA MUSI POZOSTAĆ POD
CIĄGŁYM NAPŁYWEM POWIETRZA – ULATUJĄCE POWIETRZE ZAPOBIEGNIE EWENTUALNEMU
PRZEPOMPOWANIU.
16) PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POŁOŻENIE ZABAWKI WZGLĘDEM SŁOŃCA. JEŚLI ZABAWKA
POSIADA RÓWNIEŻ ZJEŻDŻALNIĘ NIE POWINNA ONA BYĆ USTAWIONA ZJEŻDŻALNIĄ W KIERUNKU
SŁOŃCA GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE WZROKU DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z
ZABAWKI
17) NIE NAPRAWIAJ SAM SZWÓW. PRZED CZYSZCZENIEM ODŁĄCZ DMUCHAWĘ. CZYŚĆ
DMUCHAŃCA SZMATKĄ NASACZONA WODĄ LUB WODĄ Z OCTEM. DMUCHAWA NIE POTRZEBUJE
ŻADNYCH SMARÓW
18) NIE PODCHODZIĆ DO DMUCHAŃCA Z PAPIEROSAMI ORAZ INNYMI ŹRÓDŁAMI OGNIA
19) BY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WCHODŹ NA DMUCHANIEC Z WODĄ, W WILGOTNYCH
UBRANIACH, NIE PRZECIERAJ GO MOKRĄ SZMATKĄ GDY JEST NAPOMPOWANY. MOŻE
POSKUTKOWAĆ TO PORAŻENIEM PRĄDEM!
20) UŻYWAJ TYLKO BEZPIECZNYCH PRZEDŁUŻACZY TR
21) DZIECI BAWIĄC SIĘ NA DMUCHAŃCU NIE POWINNY NOSIĆ LUŹNYCH, WORKOWATYCH UBRAŃ,
APASZEK, KAPTURÓW, UBRAŃ ZE SZNURKAMI.
22) DZIECI POWINNY SKAKAĆ Z DALA OD INNYCH I TRZYMAĆ SIĘ Z DALA OD ŚCIAN DMUCHAŃCA
INSTRUKCJA DO ROZŁĄCZENIA I ZŁOŻENIA ZABAWKI
1)UPEWNIJ SIĘ , ŻE WSZYSTKIE DZIECI OPUŚCIŁY ZABAWKĘ
2)UPEWNIJ SIĘ , ŻE NA ZABAWCE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ INNE PRZEDMIOTY
3)PRZESTAW WŁĄCZNIK POMPY NA POZYCJE off
4) ODŁĄCZ POMPĘ OD DOPŁYWU PRĄDU
5)POLUZUJ LINKI I ODŁĄCZ RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ POWIETRZE OD POMPY
6)USUŃ PALIKI PODTRZYMUJĄCE
7)POZOSTAW ZABAWKĘ TAK ABY POWIETRZE MOGŁO POWOLI UCHODZIĆ AŻ DO CAŁKOWITEGO
OPRÓŻNIENIA SIĘ ZABAWKI – POWINNO ZAJĄC TO OKOŁO 5 MINUT
8) ZŁÓŻ POZIOMO NA PÓŁ, A NASTĘPNIE JESZCZE DWA RAZY PO POŁOWIE RÓWNOLEGLE DO
POPRZEDNIEGO ZŁOŻENIA
9)ZWIŃ CAŁOŚĆ ZACZYNAJĄC OD KOŃCA PRZECIWLEGŁEGO WLOTOWI POWIETRZA

UWAGA! ZABAWKA PRZED ZŁOŻENIEM POWINNA BYĆ CAŁKOWICIE SUCHA!
ZAPOBIEGA TO POJAWIENIU SIĘ NA NIM PLEŚNI!

UWAGA! DMUCHAWA TO NIE ZABAWKA! DMUCHAWA DOŁĄCZONA DO
DMUCHAŃCA JEST DMUCHAWĄ O DUŻEJ MOCY I JEST PRZYSTOSOWANA DO
PRZEPŁYWU DUŻYCH ILOŚĆI POWIETRZA W SZYBKIM CZASIE. DMUCHAWA
POWINNA BYĆ OKRESOWO SPRAWDZANA POD WZGLĘDEM USZKODZEŃ : SZNURA,
WTYCZKI I OBUDOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEŃ DMUCHANIEC
NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY. UŻYWAĆ TYLKO GNIAZDA Z UZIEMIENIEM ORAZ
TRZYŻYŁOWEGO KABLA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *